Sentir que SÍ, sentir que NO.

Sentir que SÍ, sentir que NO.

L’Ajuntament de Barcelona impulsa tot un seguit d’iniciatives i programes amb l’objectiu de prevenir i atendre l’abús sexual infantil, vetllant així pel dret dels infants a gaudir d’una ciutat segura i protectora. En aquesta línia des de la Direcció d’Infància...